داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ابراهیمی گروه علوم و مهندسی آب، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی
علی احدیت علوم کشاورزی و صنایع غذایی
عباس احمدی مرتعداری گروه منابع طبیعی، دانشگه آزاد اسلامی، اراک، ایران
ناصر احمدی ثانی جنگلداری دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
رضا اخوان جنگلداری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدرضا آذرنوش جنگلداری گروه مهندسی منابع طبیعی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
حسین آذرنیوند مرتعداری استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین ارزانی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،
بیتا آزاد بخت
جواد اسحاقی راد دانشگاه ارومیه
مجید اسحق نیموری هیات علمی
سمیه اسمعیلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
وحید اعتماد دانشگاه تهران
جلیل ایمانی استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران..
جلیل ایمانی محیط زیست
مریم امیدی نجف آبادی
فاضل امیری هیات علمی
حسین بابازاده گروه مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
ساسان بابایی کفاکی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباس بانج شفیعی هیات علمی دانشگاه ارومیه جنگلداری
امیرهوشنگ بحری هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
عبدالرحیم پذیرا استادیار گروه منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
مهتاب پیرباوقار هیات علمی
پژمان پرهیزگار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدرضا پروین استادیار حقوق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مصطفی پناهی استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حسن پوربابایی
شادمان پورموسی هیات علمی
اصغر تابعی صنایع چوب و کاغذ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
لعبت تقوی هیات علمی- آلودگی آب
فرزام توانکار استادیار علوم جنگل- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خلخال
امیرحسین جاوید محیط زیست واحد علوم و تحقیقات
محمد جعفری عضو هأت علمی دانشکده ی منابع طبیعی تهران
زینب جعفریان استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
احمد جهان لتیباری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیداکبر جوادی دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده ی منابع طبیعی، علوم و تحقیقات تهران و مدیر گروه
مقداد جور غلامی هیات علمی دانشگاه تهران
سیدعلی جوزی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
قاسم حبیبی بی بالانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران
سید محمد حجتی هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیرحسام حسنی محیط زیست مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات
علی حسن پور تیچی صنایع چوب و کاغذ فرهنگی
عبداله حسین زاده استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدپژمان حسینی‌شکرابی استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
سید خلیل حسینی هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر هومن حمصی دانشیار
مازیار یحیوی هیات علمی - تکثیر و پرورش آبزیان
حبیب الله خادمی اسلام استاد
حسین خارا واحد لاهیجان
شهرام خلیقی سیگارودی هیات علمی
مریم داغستانی گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
افشین دانه کار محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
علی اصغر درویش صفت هیات علمی
بهرام دلفان اباذری هیات علمی رشته جنگلٰ دانشگاه چالوس
آژنگ دینی اقتصاد چوب و ترکیبات آن فلکه پونک بلوار همیلا بلوار چهارباغ کوچه هشتم پلاک 15
محمد دهدار درگاهی محیط زیست عضو هیات علمی واحد لاهیجان
محسن دهقانی
مریم رباطی محیط زیست گروه علوم محیط زیست و جنگل، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
هومن رجبی اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا رحیمی بشر هیات علمی
علی رستمی هیات علمی
سحر رضایان محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سعید رضائی عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
غلامرضا رفیعی هیات علمی دانشگاه تهران
امید رفیعیان هیات علمی
حبیب زارع
سلمان زارع هیات علمی
محمدعلی زارع چاهوکی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید زارع حسین آبادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یعقوب زراعت کیش شیلات
احسان زندی هیات علمی
علی سالارپوری شیلات و آبزی پروری
د سیامنصور هیات علمی
سهیل سبحان اردکانی محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
محمد جواد سپیده دم هیات علمی
سید جعفر سیداخلاقی مرتعداری
مهدی سرائی تبریزی محیط زیست استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
کیومرث سفیدی جنگلداری دانشگاه محقّق اردبیلی، گروه منابع طبیعی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
مجتبی سلطانی هیات علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمد سهرابی
محمد سوداگر شیلات و آبزی پروری عضو هیات علمی گروه شیلات - دانشکده شیلات و محیط زیست- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران شایسته محیط زیست گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
علی شیخ الاسلامی استاد دانشگاه چالوس - آمار و بیومتری جنگل
شیرین شیرازیان استادیار دانشکده:منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم و تحقیقات
احسان شکوری گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
مهدی شمسایی مهرجان گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی صالحی جنگلداری هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
مهیار صفا محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
محسن صفاری
محمد طلایی پور هیات علمی
علی طویلی دانشگاه تهران
زهرا عابدی هیات علمی
اسحاق عبادی عضو هیات علمی واحد چالوس - صنایع چوب و کاعذ
احسان عبدی هیات علمی دانشگاه تهران
زهرا عزیزی جنگلداری Science and Research Branch, Daneshgah Blvd, Simon Bulivar Blvd, Tehran
زهرا عزیزی جنگلداری
پدرام عطارد جنگلداری گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
سینا عطارروشن دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، اهواز، ایران
رامین فارسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد فارسی فرآورده های مرکب چوبی گروه صنایع چوب و کاغذ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
محمد مهدی فائزی پور هیات علمی
محمدابراهیم فرآشیانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سمیرا فراهانی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
آرش فرج پور رودسری صنایع چوب و کاغذ عضو هیات علمی
فروغ فرساد محیط زیست هیات علمی دانشگاه آزاد بندرعباس
امیرحسین فیروزان
اصغر فلاح هیات علمی
میرمظفر فلاح چای هیات علمی واحد لاهیجان
سمیرا قیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
شایان قبادی شیلات و آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی بابل
مهدی قربانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران - مرتع
آرمان قربان زاده هیات علمی شیلات
افشین قلیچی هیات علمی
رضا کیا دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی شریف
هادی کیادلیری هیات علمی
هادی کارگر هیات علمی گروه مرتع
نرگس کارگری محیط زیست واحد تاکستان دانشگاه آزاد اسلامی
فرید کاظم نژاد هیات علمی
علی کیالاشکی هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علی کیان هیات علمی
مجید کیائی صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهروز کرد عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
بهزاد کرد فرآورده های مرکب چوبی پژوهشگاه استاندارد
خانم کروری
ابولقاسم کمالی گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اکرم الملوک لاهیجانیان محیط زیست
رزا لبیب زاده
بهاره لرستانی محیط زیست دانشگاه آزاد همدان
امیر لشگری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.
اسداله متاجی هیات علمی واحد علوم و تحقیقات
محمد متینی زاده مدیر هماهنگی پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی محمدی ترکاشوند هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجتبی محمدی زاده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، رئیس اداره جنگلکاری و جنگلداری
سلیمان محمدی لیمایی دانشگاه گیلان
امیر محمدی نژاد عضو هیات علمی گروه مرتعداری علوم و تحقیقات
شیرزاد محمدنژاد کیا سری جتگلداری و اکولوژی
شهرام مرادی دانشیار گروه شیمی واحد تهران شمال
بهارک معتمدوزیری گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مصطفی معدنی پور معاون پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی - استارا
مرتضی معدنی پور کرمانشاهی هیات علمی واحد پرند
مهدی معمری مرتعداری هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالفضل معینی عضو هیات علمی
رضا مقدسی هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
تیرداد مقصودلو استادیار گروه منابع طبیعی، تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
حامد منوچهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سید مسعود منوری
علی مهدوی هیات علمی دانشگاه ایلام گروه مدیریت جنگل
ا. مهرگان هیات علمی
نرگس مورکی هیات علمی- تخصص تغذیه
دکتر موسایی سنجری
سید عبدالمجید موسوی هیات علمی - شیلات
آزﯾﺘﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودﻫﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
عبداله نجفی عضو هیات علمی
علی نظری سامانی هیات علمی
نوید نعیمیان علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکاه آزاد اسلامی واحد مازندران
رامین نقدی عضو هیت علمی دانشگاه گیلان
مهرداد نیکوی هیات علمی دانشگاه گیلان
میرامید هادیانی محیط زیست استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
مسعود هدایتی فرد دانشیار گروه شیلات و فرآوردی محصولات شیلاتی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ص.پ: 163، ایران
وحید همتی گروه جنگلداری - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان - گیلان - ایران
یحیی همزه دانشگاه تهران - کاغذسازی
جلال هناره خلیانی جنگلداری
علی اصغر واحدی جنگلداری
علی اصغر واحدی هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جواد وروانی
رامین ویسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس - کاغذسازی
فرزاد ویسانلو هیات علمی دانشگاه بروجرد