اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 268
تعداد پذیرش 147

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 195134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 179733
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 400 روز
درصد پذیرش 55 %