تماس با ما

آدرس: تهران، انتهای اتوبان ستاری، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان شماره دو آموزشی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دفتر مجلات. صندوق پستی: 14515/755

 

رایانامه: natural_resources@srbiau.ac.ir


CAPTCHA Image