راهنمای نویسندگان

ضمن تشکر  به دلیل انتخاب مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده از نویسندگان محترم تقاضا می‎شود که فایل راهنمای نگارش مقالات را پیش از ارسال دست‏نوشته‏‏‏‎ ها مطالعه نموده و دست‏‎نوشته‎ های ارسالی را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم و ارسال نمایید.

 

 

بسمه تعالی

راهنمای نگارش مقاله

 

مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده از جمله مجلاتی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به چاپ رسیده و اقدام به چاپ تحقیقات اصیل مرتبط با بهره ‏برداری پایدار از منابع طبیعی و مشکلات ناشی از سوء استفاده‏ های احتمالی از آنها می‏نماید.

 

شرایط ارسال مقاله‏ ها

مقاله ‏ها تنها به صورت الکترونیکی و پس از ورود به عنوان نویسنده در سامانه ثبت‏ نام قابل ارسال بوده و به مقاله‏ های ارسالی به صورت دستی برای دفتر مجله ترتیب اثر داده نخواهد شد. رعایت نکات ذیل در نگارش مقاله‏ های ارسالی برای چاپ در مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده ضروری است:

1-     مقاله‏ ها به زبان فارسی رسا نوشته شده باشد و رعایت قوانین دستور زبان فارسی در آنها مورد توجه ویژه قرار گرفته باشد.

2-     تنها مقالاتی برای چاپ در مجله مورد بررسی قرار خواهد گرفت که قبلا در جایی دیگر چاپ نشده است.

3-     مقاله مستند به نتایج پژوهشی نویسنده (نویسندگان) بوده و به طور همزمان به جای دیگری برای انتشار فرستاده نشده باشد.

4-     مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد.

5-     مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده تنها اقدام به چاپ مقالات کامل پژوهشی می نماید.

6-     عواقب قانونی ناشی از ارسال همزمان مقاله برای چاپ در مجله دیگر بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

7-     مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده در قبول، رد و یا اصلاح مقاله ‏های ارسالی آزاد خواهد بود.

8-     متن مقاله نباید حاوی واژه ‏های بیگانه ‏ای باشد که دارای معادل فارسی قابل‏ فهم هستند.

9-     عدم رعایت دستورالعمل نگارشی می ‏تواند به کندی مراحل داوری و حتی عدم پذیرش مقاله منجر گردد.

10-   استفاده از مندرجات مجله تنها با ذکر ماخذ بلامانع می ‏باشد.

فایلهای اصلی که هنگام ثبت مقاله حتما باید ارسال گردد:

1- فایل اصل مقاله(بدون مشخصات نویسندگان)

2- فایل مشخصات نویسندگان

3- فایل تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع

روش تدوین مقاله

- نوشتارها باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‏ های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‏ها، نتایج، بحث و نتیجه‏ گیری و در صورت لزوم تشکر و قدردانی به زبان فارسی باشد.

- تعداد صفحات مقاله نباید همراه با لیست منابع از 15 صفحه تجاوز نماید.

- مقاله روی کاغذ A4 تحت نرم‏ افزار مایکروسافت آفیس 2003 با رعایت فاصله (1 سانتی متر) بین سطرها و حاشیه 2 سانتی‏متر از چهار طرف نگاشته شود. نوشته ‏های فارسی باید با قلم B lotus اندازه 12 و نوشته‏ های لاتین با قلم Times New Roman اندازه 10 تایپ گردند.

- واژه ‏های لاتین به استثنای نام نویسندگان خارجی در داخل متن ذکر نشده و در صورت لزوم در پاورقی آورده شود.

- واحدهای استفاده شده در مقاله بایستی در سیستم متریک باشند.

- عنوان مقاله: باید خلاصه، گویا و بیانگر محتویات مقاله بوده و کمتر از 20 واژه داشته باشد.

- چکیده فارسی: مجموعه‏ ای فشرده و گویا از مقاله بوده و متشکل از شرح مسئله، روش تحقیق، نتایج و نتیجه‏ گیری کلی از نوشتار بوده و بایستی در کمتر از 250 واژه نگاشته شود. از ارائه جدول، شکل و ذکر منبع در بخش چکیده خودداری شود.

- واژه ‏های کلیدی: حداکثر به تعداد 7 واژه درباره موضوع مورد بررسی ارائه شود.

-  مقدمه: باید حاوی طرح مسئله، پیشینه تحقیق، فرضیه و هدف پژوهش باشد.

-  مواد و روش‏ها: شامل شرح کامل مواد و وسایل به کار رفته، موقعیت منطقه مطالعاتی، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روش ‏های شناسایی، ارزیابی و چگونگی تجزیه تحلیل داده‏ها با استناد به مآخذ معتبر است. در مورد دستگاه‏ها و لوازم اختصاصی لازم است که مدل دستگاه همراه با نام و کشور شرکت سازنده ارائه گردد. روش کار باید به صورتی ارائه گردد که امکان انجام مجدد آن توسط پژوهشگران دیگر میسر بوده و به طور خلاصه بیانگر چگونگی انجام کار باشد. روش‏های آماری به کار رفته باید به شیوه‏ ای قابل درک و با استناد به مآخذ معتبر نوشته شوند.

- نتایج: کلیه نتایج کمی و کیفی به دست آمده می ‏تواند در قالب جدول، نمودار منحنی و یا تصویر ارائه شود. داده‏ ها باید به گونه ‏ای منطقی ارائه گردند که روشنگر بحث و نتیجه‏ گیری مقاله باشند.

- اشکال و جداول بایستی دارای عنوان گویایی بوده و به منبع، واحد و مقیاس آنها نیز اشاره شود. عنوان شکل‏ها در پائین و عنوان جداول در بالای آنها آورده شوند. همچنین نمودارها باید به فایل Excel خود وصل (link) شده و همراه با فایل Excel مربوطه ارسال گردند. تفکیک بخش نتایج از قسمت بحث و نتیجه‎ گیری بسیار ضروری می ‏باشد.

- اشکال: اشکال باید دارای عنوان گویایی بوده و به منبع، واحد و مقیاس آنها نیز اشاره شود.

- بحث و نتیجه گیری: در این قسمت نتایج حاصل از تحقیق مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته، با نتایج سایر پژوهش‏ها مقایسه شده و در نهایت یک نتیجه‏ گیری کلی به همراه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارایه می‏ شود.

- سپاسگزاری و قدردانی: نویسنده(گان) در این بخش می ‏توانند از راهنمایی و کمک دیگران یاد کرده و به طور خلاصه از آنها سپاسگزاری کنند.

- چکیده انگلیسی: هر مقاله می‏ بایست حاوی چکیده (Abstract) و واژه‏ های کلیدی (Keywords) به زبان انگلیسی بوده که در صفحه‏ ای جداگانه در انتهای نوشتار قرار می‏ گیرد.

 

نحوه ارائه منابع:

نحوه ارجاع به منابع در متن: منابع در متن به صورت نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان همراه با سال انتشار نوشته شود. ترتیب منابع در متن بر اساس سال انتشار و بعد از آن حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول می‏ باشد. همچنین ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی ارائه گردند. چنانچه بیش از دو نویسنده باشد، نام نویسنده اول همراه با واژه "همکاران" و در منابع انگلیسی اختصار (et al,) نوشته می شود. مقالات منتشر نشده و سخنرانی‏ ها به عنوان منبع قابل پذیرش نیستند.

 

مثال:

منبع فارسی در ابتدای جمله:                                     منبع انگلیسی در ابتدای جمله:

یک نویسنده: جعفری (1382)                                                یک نویسنده: Zas (2003)

دو نویسنده: جعفری و درویش صفت (1382)                دو نویسنده: Zas و Schmit (2003)

بیش از دو نویسنده: جعفری و همکاران (1382)             بیش از دو نویسنده: Zas و همکاران (2003)

 

منبع فارسی در انتهای جمله:                                     منبع انگلیسی در انتهای جمله:

یک نویسنده: (جعفری، 1382)                                   یک نویسنده: (Zas, 2003)

دو نویسنده: (جعفری و درویش صفت، 1382)               دو نویسنده: Zas & Schmit, 2003))

بیش از دو نویسنده: (جعفری و همکاران، 1382)                        بیش از دو نویسنده: Zas et al, 2003))

نحوه آماده ‏سازی لیست منابع: تمام منابع مورد استفاده در متن باید در لیست منابع و بالعکس وجود داشته باشند. لیست منابع باید در صفحه‏ ای جداگانه بعد از سپاسگزاری و قدردانی نوشته شوند. ترتیب قرارگیری منابع در لیست منابع بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول مقالات صورت پذیرد. چنانچه از یک نگارنده مقاله‏ های منفرد و مشترک ارائه شود، در ابتدا مقاله‏ های منفرد و سپس مقاله‏ های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام دیگر نویسندگان مرتب شوند و در صورتی که نویسنده یا نویسندگان چند مقاله مشابه داشته باشند، منابع بر اساس سال انتشار از قدیم به جدید مرتب شوند. همچنین در فهرست منابع نباید از واژه‏ هایی همچون "و همکاران" یا " et al." استفاده نمود.

 

روش ارائه مراجع:

1-   مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.،.... و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر. (سال انتشار) عنوان مقاله. نام کامل مجله، شماره جلد (شماره سری): شماره صفحات شروع مقاله-شماره صفحه اتمام مقاله.

رفیعیان، ا.، درویش صفت، ع. و نمیرانیان، م. (1385) بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست 7 برای تهیه نقشه گستره جنگل. مجله منابع طبیعی ایران، 59(4):843-852.

Ward, J.S., Parker, G.R. and Ferrandino, F.J. (1996) Long-term spatial dynamics in an old-growth deciduous forest. Forest Ecology and Management, 83(3):189-202.

2-   کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، ... نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر. (سال انتشار) عنوان کامل کتاب. ناشر. محل انتشار. تعداد کامل صفحات.

مقدم، م.ر. (1380) اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی. انتشارات دانشگاه تهران. تهران، 285 صفحه.

Legendre, P. and Billard, G. (1998) Numerical Ecology. Elsevier publication. Amsterdam, 853 p.

3-   فصلی از یک کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، ... نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر. (سال انتشار) عنوان فصل کتاب. در: نام خانوادگی، حرف اول ویرایشگر اول، ... نام خانوادگی، حرف اول نام ویرایشگر آخر (ویرایشگران) عنوان کامل کتاب. نام انتشارات. محل انتشار، شماره صفحات اول و آخر فصل مورد استفاده.

محمدی، س. و کمالی، م. (1385) روش‏های بررسی اتولیت ماهیان. در: سلطانی، م.، احمدی، ف. و شمسایی، م. (ویرایشگران) فیزیولوژی آبزیان. انتشارات نقش آبزی. تهران، صفحات 24-38.

Armisen, R. and Galatas, F. (1987) Production, properties and uses of agar. In: McHugh D.J. (ed.) Production and utilization of products from commercial seaweeds. FAO Fisheries Publications. Rome, pp. 1-57.

4-   همایش‏ها و کنفراس‏های داخلی و بین‏ المللی: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده اول.، ... و نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده آخر. (سال انتشار) عنوان مقاله. عنوان مجموعه یا چکیده مقالات. محل برگزاری، تاریخ برگزاری: شماره صفحات.

مثال: بهروزی راد، ب. (1390) تنوع و نقش بیولوژیک پرندگان در مدیریت جنگلهای شمال ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار. رامسر، شهریور:638-657.

Araki, C. (1966) Some recent studies on the polysaccharides of agarophytes. Proceedings of 22 International Seaweed Symposiums. London, December: 3-19.