دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، اردیبهشت 1393 
زیان‏‎های چرای دام در جنگل‏‎های طبیعی بخش پاتم جنگل خیرود و نقش آن در پایداری زیست‏‎بوم جنگل

صفحه 1-14

محسن جوانمیری‏ پور؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ امیرحسین جوانبخت؛ جلال هناره خلیانی