دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1392 
بررسی اثر روکش بر رفتار خزش خمشی تخته فیبر نیمه‎سنگین

صفحه 11-20

عبدالله نجفی؛ سیده طاهره موسوی میرکلایی؛ بهزاد کرد؛ کامران بشارتی‎فر