دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آذر 1391، صفحه 1-68 
بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه حاوی کلش برنج تیمار شده با سیلان

صفحه 33-44

مهدی کلاگر؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ بهزاد بازیار؛ الهام مرزبان مریدانی


بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانو دی‌اکسید‌ تیتانیوم در جلوگیری از تغییر رنگ چوب صنوبر

صفحه 45-54

یونس محمدنیا افروزی؛ اصغر امیدوار؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی