دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1398، صفحه 1-90 
مقایسه دینامیکی و استاتیکی اتصال دم چلچله، فاق و زبانه در چوب راش

صفحه 17-26

امیر ملاحسنی؛ امیر هومن حمصی*؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر لشگری؛ بهزاد بازیار