دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 35، شهریور 1400، صفحه 1-146 
تدوین برنامه مدیریت استراتژیک گردشگری جزیره هرمز

صفحه 133-145

10.30495/jrnr.2022.64773.10224

آیدا فروزش خوبده؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ نعمت الله خراسانی


تاثیر روش‌های اندازه‌گیری فاصله در طبقه‌بندی گروه‌های بوم‌شناسی در جنگل‌های هیرکانی

صفحه 147-157

10.30495/jrnr.2022.65075.10229

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید وی. رابرتز