دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1395، صفحه 1-76 
بررسی وضعیت آلودگی درختان صنوبر اطراف کارخانه سرب و روی زنجان با استفاده از دوایر رویش سالیانه (Populous nigra)

صفحه 17-28

توفیق احمدی؛ مریم میاحی؛ ویلما بایرام‌زاده؛ منوچهر زرین‌کفش؛ وحیدرضا صفدری