دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، اردیبهشت 1394 
تاثیر انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک نهال‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در استان سمنان

صفحه 1-10

عباس طحان؛ اکبر جوادی؛ محمد جعفری؛ نصرت الله حسنی؛ دامون رزمجویی