اثر سم آفلاتوکسین بر پارامترهای خونی قزل‎آلای رنگین‏‎کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، تهران، ایران.