تحلیل روند تولید آبزیان پرورشی ایران و انطباق آن با اهداف آبزی‎پروری طی سال‏‎های 1379 تا 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دفتر برنامه و بودجه، معانت برنامه‏ ریزی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم شیلات ایران، تهران، ایران.