اثر ضایعات روکش ملامینه بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر نیمه‌سنگین (MDF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد فرآورده‌های مرکب چوبی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

برای بررسی اثر استفاده از ضایعات روکش ملامینه بر ویژگی­ های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر نیمه ­سنگین (MDF)، از مخلوط ضایعات روکش ملامینه به صورت آسیاب شده و الیاف چوبی مورد در صنعت به نسبت 0/100، 10/90، 20/80 و 30/70 استفاده شد. پس از چسب ­زنی الیاف با چسب اوره فرم­آلدهید و به مقدار 10 درصد (به نسبت وزن خشک الیاف) کیک الیاف در پرس آزمایشگاهی با دمای 170 درجه سانتی­ گراد تحت فشار 35 تا 40 بار و زمان پرس 6 دقیقه تا ضخامت 15 میلی­ متر فشرده شدند. نتایج به ­دست آمده از اندازه­ گیری ویژگی­ های فیزیکی و مکانیکی تخته ­ها نشان داد که افزایش میزان ضایعات روکش­ های ملامینه در تخته­ ها موجب افزایش مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی گردید، درحالی­ که واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه­ وری کاهش پیدا کرد. بنابراین یافته های تحلیل آماری پژوهش حاضر نشان داد که بهترین تیمار در این تحقیق استفاده از 20 درصد ضایعات روکش­ های ملامینه در ساخت تخته فیبر نیمه ­سنگین می­باشد، چرا که ضمن دستیابی به حد مطلوب ویژگی ­های فیزیکی و مکانیکی تعیین شده در استاندارد مربوط به این ­نوع تخته ­ها می­توان از هدررفت ضایعات و آلودگی محیط­زیست جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها