بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ساری، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی‌های آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار در محور طولی و عرضی ساقه درخت بود. به همین منظور یک اصله درخت کاملا سالم چنار با سن تقریبی 12 سال واقع در شهرستان آمل به­‌طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. دو دیسک به ضخامت 5 سانتی‌­متر از ارتفاع برابر سینه و نزدیک به تاج درخت برای آزمون‌ها تهیه گردید. سپس نمونه­‌های آزمونی به ابعاد 3×2×2 سانتی­‌متر به‌­صورت متوالی در جهت عرضی دیسک‌­ها از مغز به سمت پوست تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی‌­های بیومتری الیاف: طول الیاف، قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول ارزیابی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی ویژگی­‌های ابعادی الیاف حکایت از آن داشت که محورهای طولی و عرضی ساقه درخت به‌­طور معنی­‌داری بر ویژگی‌­های بیومتری الیاف تاثیرگذار هستند به ­طوری‌­که طول الیاف، قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول در محور شعاعی ساقه از مغز به سمت پوست درخت روند افزایشی و در محور طولی ساقه از کنده به سمت تاج درخت روند نزولی داشته است. بررسی ویژگی­‌های آناتومی چوب درخت چنار در سه سطح مقطع عرضی، مماسی و شعاعی نشان داد که این چوب جز پهن­‌برگان پراکنده آوند بوده و مرز حلقه­‌های رویشی مشخص، دریچه آوندی ساده و نردبانی، منافذ بین دیواره آوند از نوع متقابل می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها