بررسی میزان پراکنش ریشه درختان چنار (.Platanus orientalis L) در حاشیه رودخانه کرانلو شهرستان کلیبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته جنگلداری، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

2 دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

چکیده

درخت چنار به‏‌­عنوان یکی از گونه‌­هایی است که اغلب در حاشیه جریان‌های آب در مناطق مختلف کاشته می‌­شود و از این جهت اثرات مهمی در افزایش پایداری و کاهش فرسایش حاشیه رودخانه­‌ها از طریق مسلح­‌سازی خاک توسط ریشه‌­ها دارد. مقدار حفاظت خاک توسط گیاهان به خصوصیات زیست­‌فناوری ریشه آنها بستگی دارد. یکی از این خصوصیات میزان پراکنش ریشه­‌ها در خاک و یا میزان نسبت سطح ریشه به سطح خاک (RAR) است. برای برآورد میزان RAR درخت چنار در حاشیه رودخانه کرانلو شهرستان کلیبر در استان آذربایجان شرقی این مطالعه انجام گردید. این پژوهش نشان داد که مقدار RAR درخت چنار با افزایش عمق روند کاهشی داشته و در حدود 67/4 درصد RAR در عمق 30 سانتی‏‌­متری خاک وجود دارد. با استفاده از نتایج این تحقیق، اطلاع از میزان نسبت سطح ریشه به سطح خاک درخت چنار در حاشیه رودخانه بیشتر گردید که از اطلاعات به‌­دست آمده می­‌توان به‌­عنوان بخشی از داده‌­های مورد نیاز برای محاسبه مقدار افزایش پایداری خاک ناشی از افزایش چسبندگی خاک که از حضور ریشه­‌های درختان چنار ایجاد می­‌گردد، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها