ارزش‌گذاری اقتصادی آسیب‌های وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل چفرود گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه روشی برای تبدیل داده‌های فنی آسیب‌های حاصل از بهره‌برداری به ارزش‌ اقتصادی است تا به کمک آن بتوان سرمایه‌گذاری به‌منظور بهبود عملیات بهره‌برداری را توجیه نمود. این پژوهش در پارسل­های 228، 231 و 232 از حوزه آبخیز چفرود شاندرمن در استان گیلان انجام شد. در این پژوهش پس از انتخاب درختان نمونه در منطقه مورد بررسی، در مراحل پس از قطع و چوب­کشی وضعیت درختان باقی‌مانده در محدوده مشخص بررسی شد. سپس با استفاده از روش‌های هزینه فرصت از دست‌رفته و هزینه جایگزینی، داده‌های جمع‌آوری شده به ارزش‌های اقتصادی (ریالی) تبدیل شد. به­منظور دستیابی به ارزش هر مترمکعب چوب سرپا در جنگل‌های شمال ایران از ارزش‌ بازاری محصولات مختلف استفاده شد، سپس هزینه متوسط قطع و خروج هر مترمکعب چوب از آن کسر ‌گردید. نتایج استفاده از رویکرد هزینه فرصت از دست­رفته و هزینه جایگزینی نشان داد که در اثر عملیات بهره­برداری جنگل در منطقه مورد بررسی به میزان 947,385,000 ریال (6,072,981 ریال به ازای هکتار)، به درختان آسیب وارد می­شود. با توجه به نتایج پژوهش، عملیات بهره­برداری فعلی بایستی با نظارت دقیق پرسنل بهره­برداری و بررسی وضعیت رویشگاه بعد از عملیات بهره­برداری همراه گردد.

کلیدواژه‌ها