دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر نانوذره اکسیدروی در جیره غذایی بر خصوصیات لکوسیتی قزل آلای رنگین‏ کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.30495/jrnr.2023.71481.10282

هومن رجبی اسلامی


شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص ها برای بازسازی سیمای جنگلی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز چهل چای استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.30495/jrnr.2023.72324.10286

میترا امامی؛ مرجان محمدزاده؛ سیدحامد میرکریمی؛ شعبان شتایی؛ محمدهادی معیری


آشکارسازی ارتباط مکانی- زمانی خشکسالی با رخدادهای آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30495/jrnr.2023.73363.10290

رضوان صفدری؛ سید مسعود منوری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ هادی کیادلیری


کاربرد های روش ارزیابی چرخه حیات با هدف حفاظت از انرژی در صنعت ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.30495/jrnr.2023.71564.10283

کیانا راسخ؛ مامک صلواتیان؛ مرضیه کاظم زاده


بررسی خواص زیست تخریب پذیری و حرارتی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از آرد چوب، پلی هیدروکسی بوتیرات و نشاسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30495/jrnr.2023.73257.10289

هدی نوروزپور؛ امیر هومن حمصی؛ محمد طلایی پور؛ بهزاد بازیار؛ مجید عبدوس


بررسی انتقال کادمیوم در خاک لومی دست نخورده با مدل FADE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.30495/jrnr.2023.73378.10291

سمیرا مرسلی؛ حسین بابازاده؛ شهرام شاهمحمدی؛ حسین صدقی


کاربرد فناوری نانوزئولیت در حذف سولفات رودخانه گاماسیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30495/jrnr.2023.72983.10288

امین رضائی؛ حسین بابازاده؛ امیر خسروجردی؛ مهدی سرائی تبریزی


بررسی کیفی منابع آب‌ های سطحی در جهت دستیابی به کشاورزی و منابع طبیعی پایدار(مطالعه موردی: رودخانه مرزی ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.30495/jrnr.2023.72524.10287

میلاد طباطبائی هاشمی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


ارزیابی آلودگی و ریسک بوم شناختی گردوغبار آلوده به عناصر بالقوه سمی (مورد مطالعه: مجتمع های مسکونی کلان شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.30495/jrnr.2023.74151.10297

مکیه عبدالحسین حمود؛ عاطفه چمنی؛ سهیل سبحان اردکانی


برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداری عناصر غذایی خاک در بوم‌سازگان جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: منطقه دالاب ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.30495/jrnr.2023.73486.10292

فرشید کرمی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ امیر مدبری؛ علی مهدوی؛ جلال هناره خلیانی


بررسی ویژگی های فیزیکی و مورفولوژیک بایوکامپوزیت حاصل از اختلاط الیاف خمیر OCC تیمار شده و پلی پروپیلن با وزن های مولکولی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30495/jrnr.2023.73740.10293

محمدرضا امیری مرگاوی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ بهزاد بازیار؛ اسماعیل قاسمی