کلیدواژه‌ها = مالچ
بررسی کارایی انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک در نهال‌کاری مناطق خشک با کاشت سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron) در استان سمنان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 25-38

10.30495/jrnr.2022.20561

داریوش قربانیان؛ علیرضا افتخاری؛ احسان زندی اصفهان؛ نصرت الله حسنی؛ بهروز ارسطو


تاثیر انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک نهال‌های سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در استان سمنان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-10

عباس طحان؛ اکبر جوادی؛ محمد جعفری؛ نصرت الله حسنی؛ دامون رزمجویی