نویسنده = علیرضا افتخاری
بررسی کارایی انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک در نهال‌کاری مناطق خشک با کاشت سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron) در استان سمنان

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 25-38

10.30495/jrnr.2022.20561

داریوش قربانیان؛ علیرضا افتخاری؛ احسان زندی اصفهان؛ نصرت الله حسنی؛ بهروز ارسطو


بررسی تاثیر قرق بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع رزبند استان قم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 39-50

10.30495/jrnr.2022.67076.10245

سید مهدی ادنانی؛ علیرضا افتخاری؛ پرویز غلامی؛ حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی