نویسنده = علی کاظمی تبریزی
تاثیر متغیرهای پخت سودا بر تولید خمیرکاغذ از ساقه کنف

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-14

فرهاد زینلی*؛ فراز اسدی ملک جهان؛ علی کاظمی تبریزی؛ جلال شاخص


بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه آردچوب-ضایعات ماهی- پلی‌اتیلن سنگین

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 39-54

علی کاظمی تبریزی؛ مصطفی سفیدروح؛ میثم مهدی نیا