نویسنده = میثم مهدی نیا
بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه آردچوب-ضایعات ماهی- پلی‌اتیلن سنگین

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 39-54

علی کاظمی تبریزی؛ مصطفی سفیدروح؛ میثم مهدی نیا


بررسی اثر زمان پرس، مقدار چسب و ذرات ساقه سویا بر ویژگی‎ های تخته‎ خرده‎ چوب

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-36

میثم مهدی نیا؛ محمد لایقی؛ اصغر تاتاری؛ علی اکبر عنایتی


بررسی تاثیر کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی(سبوس و ساقه برنج) بر ویژگی‌های فرآورده چندسازه "چوب-سیمان"‏

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 35-46

میثم مهدی نیا؛ مینا جان احمدی؛ آرش فرج پور؛ اصغر تابعی؛ سعید کامرانی