نویسنده = مصطفی کهن ترابی
اثر ناهمگنی مصنوعی دانسیته بر مدول‌برشی دینامیک چوب بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 45-52

10.30495/jrnr.2021.18360

مصطفی کهن ترابی؛ امیر هومن حمصی؛ محمد طلایی پور؛ مهران روح نیا؛ بهزاد بازیار


مقایسه خواص اکوستیکی چوب توت با برخی گونه‌ها به منظور ساخت ساز

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 37-48

مصطفی کهن ترابی؛ مهران روح نیا


بررسی اثر تغییرات رطوبت و دما بر پارامترهای ارتعاش طولی چوب راش

دوره 6، شماره 3، آذر 1394، صفحه 39-50

شادابه فتحی؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی


بررسی غیرمخرب تاثیر نقص در چسبندگی اتصالات سربه‏ سر و سطح‎ به‏ سطح متصل شده توسط چسب پلی‌ ونیل‌ استات با روش ارتعاش خمشی

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 21-34

مصطفی کهن‏ ترابی؛ مهران روح ‏نیا؛ احسان حاجی رفیعی‏ ها؛ علیرضا عسگری