نویسنده = حسین توکلی نکو
بررسی تاثیر قرق بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع رزبند استان قم

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 39-50

10.30495/jrnr.2022.67076.10245

سید مهدی ادنانی؛ علیرضا افتخاری؛ پرویز غلامی؛ حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی